Sınıflarımız

Sarı Sınıf
(2 – 3 yaş)
Bu süreçteki en büyük kazanım dil gelişimlerinin desteklenmesi amaçlı yapılan çalışmalardır. Bunlardan en önemlisi düzenli olarak yaşına uygun kitap okumasıdır.
Yeşil Sınıf
(3 – 4 yaş)
Bu yaş grubuna yönelik eğitim programımız, 36-48 aylar arasındaki öğrencilerimiz için tüm gelişim alanlarını uyaran ve destekleyen; özgüven, özdenetim, özsaygı gibi temel olumlu özellikleri kazandırmayı amaçlayan bir programdır.
Kırmızı Sınıf
(4 – 5 yaş)
Bu yaşlarda dil ve gramer yapıları artık oturur ve yabancılar tarafından çok kolay anlaşılabilirler.
Turuncu Sınıf
(5 – 6 yaş)
Birçok gelişmiş ülkede 5 yaş çocuklarının %30’una yakını gelişimsel risk altında bulunuyor. Programlarımız okul çağına gelene kadar çocuğunuzun gereken tüm becerileri kazanmasını sağlar.

Sınıflarımız hakkında daha fazla bilgi almak için